Proširena porodica u Srbiji


ISBN:
978-86-7558-817-7
pismo:
Latinica
strana:
234
format:
24 cm
teaser-text:

Studija predstavlja prvu i najpotpuniju studiju koja se bavi
fenomenom jednog prelaznog i prolaznog oblika porodice,
koji je u situaciji društvene transformacije u Srbiji dobio

povez:
Broš

Studija predstavlja prvu i najpotpuniju studiju koja se bavi
fenomenom jednog prelaznog i prolaznog oblika porodice,
koji je u situaciji društvene transformacije u Srbiji dobio
izuzetnu značajnost, kako po stalno rastućem broju porodičnih
domaćinstava u kojima se javlja, tako i po funkcijama
i modelima ponašanja koje neguje, a koji su od
dalekosežnog uticaja na socijalizaciju potomstva i na šire
društvene relacije. Rezultati analize pokrivaju gotovo sve
nivoe prostornog, strukturalnog i sadržajnog obeležavanja
ovog fenomena. pri tom su rezultati izuzetno značajni sa
stanovišta ukazivanja na probleme u društvenom kretanju
na globalnom planu i, sa druge strane, na razvojne tendencije
u samim porodicama.

List Price: 756.00 din.
Price: 605.00 din.