Identitet(i) i mentalna bolest : analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima


ISBN:
978-86-531-0201-2
pismo:
latinica
strana:
240
format:
24 cm
teaser-text:

Pionirska studija o identitetu mentalno obolelih lica kod nas.Njen značaj je utoliko veći jer tretira njihovu posebnu kategoriju – neuračunljive izvršioce protivpravnih dela.

povez:
broš

Pionirska studija o identitetu mentalno obolelih lica kod nas.Njen značaj je utoliko veći jer tretira njihovu posebnu kategoriju – neuračunljive izvršioce protivpravnih dela. Ukazano je ne samo na procese (de)konstrukcije identiteta ove kategorije obolelih, već su otvorena i brojna sporna pitanja koja su aktuelna kada je reč o pravnom i medicinskom tretmanu neuračunljivih. Ova je monografi ja dobrodošla i u krivičnim i srodnim naukama, a što se tiče sociološkog izučavanja ove problematike, ona predstavlja značajan doprinos popunjavanju praznine koja u tom pogledu u našoj literaturi postoji.

Prof. dr Zoran Stojanović

* **

Prva domaća kvalitativna studija o identitetu tzv. specijalnih pacijenata. Autorka ih je pozvala da se predstave – razotkriju ko su. Njihove priče o sebi i drugima tretirane su kao lične istine, ravne onim naučnim. Izuzetno važno štivo kako za sociologe tako i za poslenike medicinskih nauka.

Prof. dr Slađana Dragišić Labaš

List Price: 880.00 din.
Price: 704.00 din.