Između sela i grada


ISBN:
9788675589471
pismo:
Latinica
strana:
138
format:
23 cm
teaser-text:

Osnovni cilj ovog istraživanja bilo je otkrivanje osnovnih karakteristika društvenog položaja i vrednosnih orijentacija gradske i seoske omladine u Srbiji početkom trećeg milenijuma, te uporedna analiza njihovih sličnosti i razlika.

povez:
Broš

Mladi u Srbiji u prvoj deceniji trećeg milenijuma

Osnovni cilj ovog istraživanja bilo je otkrivanje osnovnih karakteristika društvenog položaja i vrednosnih orijentacija gradske i seoske omladine u Srbiji početkom trećeg milenijuma, te uporedna analiza njihovih sličnosti i razlika. Posebna pažnja u okviru društvenog položaja omladine posvećena je radnoj svakodnevici i strategijama omladine, u skladu sa raširenim uverenjem među istraživačima da je tranzicija od obrazovanja ka zapošljavanju ključna za mlade osobe.
Na početku, potrebno je reći da su potvrđene osnovne hipoteze istraživanja. Naime, polazna pretpostavka je bila d postoje značajne razlike u društvenom položaju i vrednosnim orijentacijama između gradske i seoske omladine u Srbiji danas. Pokazalo se, očekivano, da je društveni položaj mladih iz seoskih sredina, zahvaljujući, između ostalog, boljoj početnoj poziciji (odnosno posedovanju većeg ekonomskog, socijalnog i kulturnog kapitala). Upravo je jedna od teza ovog rada bila da karakteristični oblici društvenosti u gradu i karakter međuljudskih odnosa pružaju veće mogućnosti za akumuliranje pomenutih oblika kapitala.

List Price: 594.00 din.
Price: 475.00 din.