Socijalna održivost grada : izazovi neoliberalne urbane politike


ISBN:
978-86-531-0364-4
pismo:
ćirilica
strana:
218
format:
24 cm
godina izdanja: 2017.
teaser-text:

Knjiga „Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike“ Anđelke Mirkov nudi naučno zasnovano čitanje fenomena socijalne održivosti grada na različitim nivoima: konceptualnom, metodološkom, empirijskom, strateškom

povez:
broš

Knjiga „Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike“ Anđelke Mirkov nudi naučno zasnovano čitanje fenomena socijalne održivosti grada na različitim nivoima: konceptualnom, metodološkom, empirijskom, strateškom. Objavljivanjem ove monografije dobijamo važno štivo koje predstavlja nezaobilaznu osnovu za dalja istraživanja socijalne održivosti gradova, kako u akademskom tako i u domenu praktične politike.

Prof. dr Mina Petrović

Valjanim teorijsko-metodološkim pristupom i ukupnim rezultatima svog veoma složenog istraživanja socijalne održivosti gradova i susedstava autorka je unapredila sociologiju grada u Srbiji i regionu. Treba reći da je ovu kompleksnu urbosociološku temu ona jedina u našoj sredini obradila celovito, sistematski i obimno.

Prof. dr Sreten Vujović

Zapažamo da je u kontekstu postojećih rasprava o održivom ra¬zvoju,
koje se kreću u nedovoljno jasnim okvirima, posebno značajan i kritički sociološki pristup koji autorka neguje, a zahvaljujući kojem je moguće razotkriti i kritikovati ideološke naslage unutar ideja i praksi održivog razvoja.

Doc. dr Ana Pajvančić-Cizelj

Dr ANĐELKA MIRKOV je naučni saradnik Instituta za sociolo¬ška istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se temama iz oblasti sociologije grada i srodnih socioloških disciplina.

List Price: 770.00 din.
Price: 616.00 din.