Novinarstvo


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Kreativnost - nova novinarska pismenost

Autor: Sanja Domazet

Malo je nas koji se ne pitamo: da li su svi potencijalno kreativni? Ili – drugačije formulisano, nalazi li se seme kreativnosti u svakome od nas? Odgovor zavisi od definicije. Ako odlučimo da kreativnost znači biti otvoren i fleksibilan, nalaziti korisna i nova rešenja u poslu ili životnim problemima, onda svakako potencijal za ovu vrstu kreativnosti postoji u svima nama.

770 RSD  616 RSD

Kreativna spirala Dragana Stojkova: razgovori sa Draganom Stojkovim

Autor: priredio: Miloš Jevtić

Knjiga Kreativne spirale Dragana Stojkova – 215. knjiga u Kolekciji Odgovori – sadrži nove razgovore sa slikarom Draganom Stojkovim. Ovi razgovori, koji su nastali 2017. godine, predstavljaju celinu sa prethodnom knjigom razgovora sa Draganom Stojkovim.

1.100 RSD  880 RSD

Srce se hladi u frižideru

Autor: Zoran Hr. Radosavljević

Jedan broj tekstova osvetljava sudbinu Branka Miljkovića, i dilemu: ubistvo ili samoubistvo; napore akademika Vasilija Krestića da SANU bude, stvarno, srpska, otimanje oko Ive Andrića...

715 RSD  572 RSD

Primili smo vaše pismo...

Autor: Mirjana Belić-Koročkin-Davidović

Nova knjiga Mirjane Belić-Koročkin-Davidović „Primili smo vaše pismo...“ predstavlja izbor autorskih tekstova objavljenih u „Politici“ (1977-1990)...

715 RSD  572 RSD

Strategije komunikacije u kriznim situacijama

Autor: Sanja Vučinić

Ova knjiga predstavlja vodič za strateško planiranje i upravljanje komuniciranjem u kriznim situacijama koje organizacijama pruža mogućnost za očuvanje ugleda...

1.280 RSD  1.024 RSD

Balkanizacija interneta i smrt novinara

Autor: Dragan Štavljanin

Budući da je komunikologija jedna od najdinamičnijih grana društvenih nauka – a Internet i novi društveni mediji razvijaju se brzo kao nijedna tehnologija ...

972 RSD  778 RSD

Radio-difuzija u Srbiji : sadašnjost i budućnost

Autor: Rade Veljanovski

Razvoj medija u današnje vreme veoma je dinamičan proces koji određuju revolucionarne promene, pre svega u tehnološkoj ravni, ali i u uređivačko-koncepcijskoj, pa i u regulatornoj....

594 RSD

Verodostojnost medija dometi medijske tranzicije

Autor: Rade Veljanovski

Ovaj zbornik rezultat je međunarodnog naučnog skupa Verodostojnost medija – dometi medijske tranzicije, koji je na Fakultetu političkih nauka Beogradskog univerziteta, održan u drugoj polovini juna 2011. godine. U raspravi su učestvovala trideset dva naučna radnika sa univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. ...

0 RSD

Golub u lavljoj koži

Autor: Zoran Hr. Radosavljević

Zoran Hr. Radisavljević za svoje sagovornike obično bira ličosti dana (pisce kojima je izašla knjiga, slikare kojima je otvorena izložba, i jedne i druge ovečane nekom nagradom...

550 RSD  440 RSD

Intervju

Autor: dr. Veselin Kljajić

Intervju je složen, delikatan i izuzetan popularan oblik novinarskog istraživanja u kome su se oprobali gotovo svi novinari.Sa više ili sa manje uspeha.Knjiga o novinarskim žanrovima ...

0 RSD

Agencijsko novinarstvo

Autor: Dragovan Lazarević, Nebojša Jovanović

Osnovni postulat agencijskog novinarstva minimum reči – maksimum činjenica je srž ove jedinstvene knjige. Kako biti efikasan agencijski novinar vidi se veoma jasno...

0 RSD

San o Srbiji

Autor: Vesna Mališić

Samo desetak dana posle 5. oktobra 2000. godine pozvala sam Zorana Đinđića i predložila mu da napravimo detaljan zapis o tom važnom istorijskom događaju...

440 RSD  352 RSD

Vodeni cvet

Autor: Zoran Hr. Radosavljević

Tekstovi novinara Politike Zorana Hr. Radisavljevića su svojevrsna hronika kulture, politike, naših društveno-političkih prilika. U Vodenom cvetu nalazi se autorov izbor onih tesktova za koje je mislio da prevazilaze trajanje vodenog cveta...

550 RSD  440 RSD