Reprinti


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Tajanstvene pojave u našem narodu : Kremansko proročanstvo

Autor: Radovan N. Kazimirović

Dr Radovan Kazimirović, neobičan fantasta, profesor, doktor prava Tibingenskog univerziteta, neumorni istraživač, 22 godine bavio se onim delom srpskog nacionalnog bića, onostranim, misterijama srpskog naroda, njegovim tajnama. Rođen u Jabukovcu 1882. godine bavio se i politikom, ponajviše pravom, ali i delom tradicije srpskog naroda koju je uobličio 1940. u knjigu Tajanstvene pojave u našem društvu, sa dodatkom priče o Kremanskom proročanstvu.

1.100 RSD  880 RSD

Beograd, 30. novembar 1806

Autor: Ž.

U ovom istorijskom zapisu gde je priređivač i pisac obeležen samo velikim slovom Ž, imamo opis dana kada su sr...

440 RSD  352 RSD

DOKUMENTI o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera

Autor: Uredili Joža Horvat i Zdenko Štambuk

Knjigu Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera priredili su i izdali Joža Horvat i Zdenko Štambuk ...

1.430 RSD  1.144 RSD

Istorija srpskog naroda

Autor: Benjamin Fon Kalaj
Prevod: Gavrilo Vitković

Pred čitaocima je reprint izdanje prevoda sa nemačkog jezika u prevodu Gavrila Vitkovića...

715 RSD  572 RSD

Crna Gora, Bosna, Hercegovina

Autor: Anri Avelo i Žozef de la Nezjer
Prevod: Amalija Vitezović

U drugoj polovini XIX veka južnoslovenske zemlje postaju nanovo zanimljive zapadnoevropljanima. To je vreme ne...

880 RSD  704 RSD

Muhamed

Autor: Jovan Radonić

„Ovaj spis je pisan sa posebnom namenom, kao predavanje koje je Jovan Radonić, kao gostujući profesor Bečkog univerziteta, za naučnu i širu javnost održao u Bečkoj dvorani Uranija, januara 1930. godine..."...

440 RSD  352 RSD

S Kosova na sinje more

Autor: Branislav Nušić

Posle 103 godine u biblioteci „Reprint” ponovo je izuzetno delo Branislava Nušića čuvenog komediografa „S Kosova na sinje more”...

550 RSD  440 RSD

Bosna vilajet

Autor: Petar Gaković

Knjiga predstavlja priloge za istoriju i etnografiju Bosne. Prvi put je štampana u Sarajevu 1933. godine u Islamskoj dioničkoj štampariji kao autorsko izdanje...

440 RSD  352 RSD

O Crnogorcima

Autor: Ljubomir P. Nenadović

Crna Gora je veličanstvene prirode, dušu dala za putopisca. Ljubomir P. Nenadovića nije opisivao Crnu Goru već...

660 RSD  528 RSD

Knez Miloš i žene

Autor: Ariton Mihajlović

Izdanje Zvezde 1939. godine u Beogradu ponovo je objavljeno u ediciji Reprint Čigoja štampe. Sve što je srpsko, knezu Milošu nije bilo strano, pa ni žene...

0 RSD

Etnografska slika slavonske vojne granice

Autor: Spiridon Jović

Spiridon Jović (Petrinja, 1801.–Beč, 1836), autor Etnografske slike slavonske vojne granice, umro je kao neplaćeni graničarski praktikant, istog dana kada je dobio rješenje o plati...

540 RSD  440 RSD

Izvestije o stanju naroda

Autor: G. Blanki

Izvestije o stanju naroda u evropskoj Turskoj od G. Blankija objavljeno je prvi i jedini put u Novom Sadu 1850...

440 RSD  352 RSD

Antički kultovi u našoj zemlji

Autor: Rastislav Marić

Disertacija primljena za doktorski ispit na sednici Saveta Filozofskog Fakulteta univerziteta u Beogradu od 16. maja 1932. godine prema referatu članova ispitnog odbora, dr Nikole Vulića...

0 RSD

O prijateljstvu

Autor: Marko Tulije Ciceron
Prevod: Grigorije Lazić

Budući da je Cicerona Atik, s kojim je bratski živeo, mnogo puta molio da napiše nešto o prijateljstvu, Ciceron to i učini, sakupivši misli o prijateljstvu koje je nekad čuo od Mucija Scevolei kojih se valja podsetiti i dan danas...

440 RSD  352 RSD

Kroz slavenske zemlje

Autor: Sava Bjelanović

Putopisna knjiga Kroz slavenske zemlje, objavljena je posle smrti autora, zaslugom prijatelja iz Zadra 1898. godine. Uzor su mu bili najbolji evropski putopisci, pa kao pisac od stila opisujući predele i susrete sa poznatim i nepoznatim ljudima...

0 RSD

Lirika

Autor: Jovan Dučić

Dučićeva poslednja knjiga pesama, pod jednostavnim naslovom LIRIKA, izašla je iz štampe 7. aprila 1943. godine u Americi, na sam dan pesnikove smrti...

440 RSD  352 RSD

Karađorđev poočim, kapetan Radič Petrović

Autor: Joksim Nović Otočanin

Radič Petrović, junak ove romantične istorijske pripovesti iz vremena Prvog srpskog ustanka, ostao je u srpskoj istoriji upamćen po svom prvom činu - kapetana, kao Kapetan Radič...

440 RSD  352 RSD

Karađorđe u govoru i u tvoru

Autor: Milan M. Milićević

Prvi put je objavljujemo kao zasebnu knjigu. Pre stotinu godina ovaj tekst je publikovan u časopisu Akademije nauka...

550 RSD  440 RSD

Putovanje preko mora kroz Palestinu, Malu Aziju, Srbiju i Francusku

Autor: Brokijer
Prevod: Miodrag Rajičić

Putopis je iz 1432. godine. Autor polazi iz Francuske brodom do Palestine, Svete zemlje. Tokom ovog putovanja prolazi kroz Siriju, Tursku i Srbiju u povratku domovini...

0 RSD

Sveti Sava

Autor: Jovan Radonić

Sveti Sava istoričara Jovana Radonića je deveta knjiga u Ediciji REPRINT Čigoja štampe. Prvi put posle skoro stotinu godina objavljuje se u integralnom obliku kao jedna celina...

440 RSD  352 RSD

Istorija srpskog naroda

Autor: Lj. Jovanović i Lj. Kovačević

Knjiga je prvi put štampana 1893. godine. Ovo je jedina istorija srpskog naroda prednemanjičkog perioda čiji su autori Srbi...

770 RSD  616 RSD

Germanija

Autor: Tacit
Prevod: Veselin Čajkanović

Edicija Reprint donosi večito aktuelnu knjigu Germanija koju je preveo Veselin Čajkanović i objavio u Beogradu...

550 RSD  440 RSD

Gorski vijenac

Autor: P. P. Njegoš

IV izdanje Njegoševog Gorskog vjenca priredio je akademik Aleksandar Mladenović. Izdanje poseduje kompletan naučni i stručni aparat za lakše razumevanje jezika dela....

0 RSD

Bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini

Autor: Ehli Islam

Prvi put štampana u Novom Sadu u Srpskoj štampariji dr Svetozara Miletića 1901. godine. Autor se bavi problemima Kalajeve uprave u Bosni...

440 RSD  352 RSD

Putopisi kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530.

Autor: Benedikt Kurpešić
Prevod: Đorđe Pejanović

Putopis je napisan 15 godina posle autorovog putovanja kroz balkanske zemlje 1532. godine. Najverovatnije je u pitanju špijunsko-diplomatska misija ovog putopisca...

0 RSD

Knez Miloš Obrenović priča o sebi

Autor: Milan M. Milićević

Sekretar Sovjeta Atanas Jovanović zapisivao je kazivanja Miloša Obrenovića. Tu su sakupljena njegova kazivanja o I i II srpskom ustanku, ubistvu Karađorđa...

550 RSD  440 RSD

Znameniti Srbi Muslomani

Autor: Milenko Vukičević

Ova knjiga prvi put je štampana 1906. godine u štampariji Davidović. U knjizi su biografije znamenitih poturčenih Srba...

550 RSD  440 RSD

Višegrad i okolica

Autor: Aziz Resulbegović-Defterdarević

Istorijska monografija objavljena u Sarajevu 1934. godine. Predgovor za knjigu iste godine napisao je profesor Milutin Popović. Monografija obuhvata precizan opis prvobitnih naselja...

440 RSD  352 RSD