Udžbenici


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Magični svet dečjeg šah : priručnik za sve koji žele da predstave deci šah

Autori: Branisav Francuski, Milutin Matijašević, Irena Dubak

Već sam naziv knjige, Magični svet dečjeg šaha, govori o dve ljubavi autora, ljubavi prema deci i šahu. Magičan, dakle čudesan, nestvaran, neverovatan, divan svet šaha kao stvoren za dete, ako dete razumemo, ako znamo šta želi, šta može, ako znamo kako se razvija biološki, psihološki i socijalno, ako znamo kako sa njim treba raditi. 

1.100 RSD  880 RSD

English Language : for students of psychology

Autor: Maja Stevanović

Udžbenikom su ne samo pokriveni svi ključni psihološki pojmovi i fenomeni, već su tekstovi sami po sebi zanimljivi...

1.000 RSD  800 RSD

Prevodilačke tehnike i postupci

Autor: Boris Hlebec

550 RSD  440 RSD

Uvod u psihologiju

Autor: Ljubomir Žiropađa

Predmet i obuhvat psihologije: Predmet savremene psihologije. Teorijske i primenjene psihološke discipline. Naučna i svakodnevna/laička objašnjenja. Psihološki sistemi i orijentacije u 20. veku...

990 RSD  792 RSD

Razumevanje i nesporazumi

Autor: Zorica Tomić

Iako su matematičari, fizičari, inženjeri efikasno rešili problem efikasnog prenošenja informacija, lingvisti ponudili brojne teorije o poreklu i strukturi jezika...

825 RSD  660 RSD

Savremeni radio sa praktikumom radio novinarstva

Autor: Rade Veljanovski

Skoro stogodišnjak, radio, koga je Maršal Makluan nazvao bubanj vremena i topao medij...

990 RSD  792 RSD

Razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću

Autor: Mira Lakićević

Monografija Razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću ima za cilj da prezentuje savremenu viziju, misiju i ciljeve inoviranog pristupa razvoju i zaštiti ljudskih resursa u preduzeću sa aspekta socijalne funkcije preduzeća i posebno mesta i uloge profesije socijalnih radnika angažovanih u preduzećima, kako privrednim tako i u oblasti vanprivrede. ...

810 RSD  648 RSD

Teško ubistvo

Autor: Dr Gordana Božilović Petrović

Monografska studija doc. dr Gordane Bozilović-Petrović pod nazivom "Teško ubistvo" bez ikakve sumnje ispunjava najviše standarde i kriterijume koji su predviđeni...

1.320 RSD  1.056 RSD

Istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu

Autor: Mira Lakićević

Monografija Istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu namenjena je ne samo studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beograd...

0 RSD

ENGLISH ACCENT AND INTONATION

Autor: Boris Hlebec

This volumen is slightly expanded version of the latter half of A Tehtbook of English Phonology written the same author....

330 RSD  264 RSD

Zastupanje u socijalnom radu

Autor: Miroslav Brkić

Ova knjiga je više od modernog udžbenika. Iako je primarno namenjena studentima socijalnog rada, ona je dragocena stručna literatura za socijalne radnike u praksi. Zastupanje...

660 RSD  528 RSD

Politika, država i moć

Autor: Nenad Kecmanović

Autor istražuje i kritički analizira dve strane političkog – teorijske koncepije i politički život. Učenjima niza teoretičara pristupa bez predubeđenja, ali sa primetnom dozom metodološke skepse i kritičkim...

0 RSD

English semantics

Autor: Boris Hlebec

U knjizi English Semantics autor je pružio sintezu nalaza različitih relevantnih pristupa jezičkom značenju (o temeljnom uvidu u prethodna semantička istraživanja svedoči i iscrpan spisak literature)...

660 RSD  528 RSD

Politička ekonomija

Autor: Dragan Veselinov

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ..

0 RSD

Diplomatija u međunarodnim odnosima

Autor: Jelica Štambuk

Udžbenik - Diplomatija u međunarodnim odnosima

0 RSD

Etika u medijima

Autor: Luis Alvin Dej
Prevod: Jelena Nikić

Knjiga Luisa Alvina Deja "Etika u medijima - primeri i kontraverze" predstavlja ne samo obavezan udžbenik za studente novinarstva, već i odličan podsetnik za profesionalne novinare koji se neretko nađu u dilemi "senazacija ili etika". Etičke dileme su obrađene na mnogobrojnim primerima iz prakse. Sam autor je već 30 godina predavač na američkim univerzitetima

1.210 RSD  968 RSD

Sociologija porodice (kritika i izazovi)

Autor: Anđelka Milić

Udžbenik iz Sociologije porodice na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka.

0 RSD

Politički sistem

Autor: Milan Matić, Milan Podunavac

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ...

0 RSD

Komunikacija i javnost

Autor: Zorica Tomić

U eri medijske kulture, razumevanje kategorija javnosti, javnog mnenja, javne sfere, javnog interesa, dijaloga itd. predstavlja uslov uspešne komunikacije...

0 RSD

Poredak, konstitucionalizam, demokratija

Autor: Milan Podunavac

„Knjiga je organizovana i teorijski reflektira uzajamni odnos i osobitu formu napetosti tri vodeća pojma moderne političke teorije: poredak, konstitucionalizam i demokratiju"...

0 RSD

Kulturologija - Drugo dopunjeno izdanje

Autor: Sreten Petrović

Novo izdanje knjige pod istovetnim naslovom Kulturologija koja se pojavila 2000. godine je temeljno prerađeno, s obzirom na nove nastavne zahteve predmeta za studente Filološkog fakulteta u Beogradu....

0 RSD

Osnove komunikologije

Autor: Miroljub Radojković, Toma Djordjević

Informacija, semjoza, poruka istinitost, objektivnost, vrste poruka, semantička poruka čine srž knjige. Poseb...

0 RSD

Informatika i internet

Autor: Vladimir Štambuk

Sveobuhvatna studija o kibernetici i internetu. Autor se bavi istorijatom kibernetike i interneta. Opseg njegovih istraživanja nema samo istorijsku dimenziju...

0 RSD

Finansijska tržišta i instrumenti

Autor: Dejan Erić

Ovo nije bukvar, ni slikovnica, ali zato ima puno slika. To je način da se oseti draž finansijskih tržišta, institucija i instrumenata. Knjiga je bogato ilustrovana i luksuzno opremljena...

2.750 RSD  2.200 RSD

Komunikologija

Autor: Zorica Tomić

Knjiga se bavi fenomenom komunikacije – kao samostalna disciplina razvija se u poslednjih pola stoleća. Autor ...

935 RSD  748 RSD

Politička antropologija

Autor: Čedomir Čupić

U hrestomatatiji su sabrani najbolji tekstovi iz političke antropologije u svetskoj literaturi počev od Hane Arents, Gidensa i drugih...

880 RSD  704 RSD

Interpretativno i istraživačko novinarstvo

Autor: Neda Todorović

Knjiga Interpretativno i istraživačko novinarstvo plod je četrnaestogodišnjih istraživanja malo ispitanih pojmova žurnalističke teorije i oblika prakse ...

0 RSD

Antička i srpska retorika

Autor: Vojislav Jelić

Jelić se u nekoliko studija bavi problemima antičke retorike, od Sokrata pa do Cicerona. Posebno je zanimljiv deo o srpskoj retorici – Vuku, Dositeju...

0 RSD

Princip građanstva i poredak politike

Autor: Milan Podunavac

Udžbenik za studente Fakulteta političkih nauka. ...

0 RSD

Uvod u menadžment

Autor: Dejan Erić

Pisati knjigu o menadžmebtu nije ni malo jednostavno.Dosta toga je rečeno, mnogo knjiga je već napisano ili prevedeno i uvek je prisutna opasnost da se u nečemu ...

0 RSD